V-CART

Chương trình hỗ trợ nghiên cứu và công nghệ trong ung thư

Chương trình hỗ trợ nghiên cứu và công nghệ trong ung thư (Vietnam Grants for Cancer Research and Technology, V-CART) là sáng kiến của Viện Ung thư Quốc gia, Bệnh viện K nhằm khuyến khích nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực ung thư tại Việt Nam.

VIỆN UNG THƯ QUỐC GIA

Với định hướng phát triển trở thành một trung tâm nghiên cứu ung thư hàng đầu Việt Nam và sánh vai với các trung tâm nghiên cứu ung thư của khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu về dịch tễ học, các giải pháp mới trong dự phòng, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh ung thư.

Viện ung thư quốc gia tham mưu, đề xuất các kế hoạch, chiến lược phòng chống ung thư cho Bộ Y tế và Chính phủ nhằm giảm thiểu gánh nặng gây ra do bệnh ung thư đối với cá nhân, gia đình và xã hội thông qua nghiên cứu các giải pháp mới trong dự phòng, chẩn đoán, điều trị & chăm sóc người bệnh ung thư; tăng cường đào tạo & hợp tác quốc tế; là kênh thông tin tin cậy về phòng chống ung thư và cung cấp bằng chứng khoa học để xây dựng, vận động chính sách hiệu quả.

QUY TRÌNH XÉT CHỌN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NĂM 2022

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ