Tiêu chuẩn lựa chọn đối với nghiên cứu

Tiêu chuẩn lựa chọn đối với nghiên cứu

  •  

Chủ đề nghiên cứu: thông báo hàng năm

 

  • Năm 2020: Ung thư Phổi, Vú, Buồng trứng, Tiết Niệu, Tiền liệt tuyến, ...
  •  

Nghiên cứu đăng ký sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:

F

Feasibility (Khả thi) – Đối tượng, phương pháp, phạm vi, thời gian, kinh phí

I

Interesting (Thú vị) – Thu hút sự chú ý của giới chuyên môn và cộng đồng

N

Novel (Tính mới) – Ý tưởng, cách tiếp cận, phương pháp, kết quả, diễn giải mới

E

Ethical (Đạo đức) – Đảm bảo tiêu chuẩn đạo đức trong nghiên cứu

R

Relevant (Có ảnh hưởng) – Cung cấp bằng chứng cho thực hành lâm sàng và hoạch định chính sách, mở ra hướng nghiên cứu mới